اصفهان

قیمت دلار 297,960 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/08/16 در بازار دلار با نرخ 297,960 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ قیمت واقعی دلار 297,960 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد و …

قیمت دلار 297,960 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ ادامه »

قیمت سکه 139,790,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:43 برابر با 2022/08/15 در بازار سکه با نرخ 139,790,000 صد و سی و نه میلیون و هفتصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار مرداد …

قیمت سکه 139,790,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ ادامه »

قیمت طلا 13,044,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/08/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,044,000 سیزده میلیون و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار مرداد هزار …

قیمت طلا 13,044,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ادامه »

قیمت دلار 297,770 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:44 برابر با 2022/08/15 در بازار دلار با نرخ 297,770 هفتصد و هفتاد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ قیمت واقعی دلار 297,770 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و چهار مرداد هزار و …

قیمت دلار 297,770 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ادامه »

قیمت سکه 142,030,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:42 برابر با 2022/08/14 در بازار سکه با نرخ 142,030,000 صد و چهل و دو  میلیون و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و سه مرداد هزار و …

قیمت سکه 142,030,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ ادامه »

قیمت طلا 13,194,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/08/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,194,000 سیزده میلیون و صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ قیمت خرید طلا امروز بیست و سه …

قیمت طلا 13,194,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ ادامه »

قیمت دلار 297,832 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/08/14 در بازار دلار با نرخ 297,832 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ قیمت واقعی دلار 297,832 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار 297,832 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ ادامه »

قیمت سکه 146,520,000 شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:41 برابر با 2022/08/13 در بازار سکه با نرخ 146,520,000 صد و چهل و شش میلیون و پانصد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و دو مرداد …

قیمت سکه 146,520,000 شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ ادامه »

قیمت طلا 13,515,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/08/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,515,000 سیزده میلیون و پانصد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ قیمت خرید طلا امروز بیست و دو مرداد هزار …

قیمت طلا 13,515,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ ادامه »

قیمت دلار 298,500 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/08/13 در بازار دلار با نرخ 298,500 پانصد و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ قیمت واقعی دلار 298,500 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و …

قیمت دلار 298,500 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link