اصفهان

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:01:03 برابر با 2022/02/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,116,000 دوازده میلیون و صد و شانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ادامه »

قیمت دلار 268,640 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:32:43 برابر با 2022/02/14 در بازار دلار با نرخ 268,640 دویست و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 268,640 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار 268,640 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ادامه »

قیمت سکه 120,890,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:44 برابر با 2022/02/13 در بازار سکه با نرخ 120,890,000 صد و بیست میلیون و هشت صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار بهمن هزار و …

قیمت سکه 120,890,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 برابر با 2022/02/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,044,000 دوازده میلیون و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار بهمن هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ادامه »

قیمت دلار 264,590 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:31:58 برابر با 2022/02/13 در بازار دلار با نرخ 264,590 دویست و شصت و چهار هزار و پانصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 264,590 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار 264,590 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ادامه »

قیمت سکه 118,870,306 شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:46:13 برابر با 2022/02/12 در بازار سکه با نرخ 118,870,306 صد و هجده میلیون و هشت صد و هفتاد هزار و سیصد و شش ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و …

قیمت سکه 118,870,306 شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:44 برابر با 2022/02/12 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,938,000 یازده میلیون و نه صد و سی و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و سه بهمن هزار …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ادامه »

قیمت دلار 263,235 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:31:49 برابر با 2022/02/12 در بازار دلار با نرخ 263,235 دویست و شصت و سه هزار و دویست و سی و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 263,235 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 263,235 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ادامه »

قیمت سکه 116,290,000 جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:06 برابر با 2022/02/11 در بازار سکه با نرخ 116,290,000 صد و شانزده میلیون و دویست و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و دو بهمن هزار و چهارصد …

قیمت سکه 116,290,000 جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:54 برابر با 2022/02/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,636,654 یازده میلیون و ششصد و سی و شش هزار و ششصد و پنجاه و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ادامه »