طلاکار

قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:22 برابر با 2021/07/24 در بازار با نرخ 247,021 دویست و چهل و هفت هزار وبیست و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 247,021 ریال امروز دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:22 قیمت یورو 288,541 دویست …

قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ادامه »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:34 برابر با 2021/07/24 در بازار با نرخ 10,537,000 ده میلیون و پانصد و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:34  10,537,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,049,000 چهارده میلیون …

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:14 برابر با 2021/07/23 در بازار با نرخ 246,912 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و دوازده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 246,912 ریال امروز یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:14 قیمت یورو …

قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ادامه »

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:10 برابر با 2021/07/23 در بازار با نرخ 10,537,000 ده میلیون و پانصد و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:10  10,537,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,049,000 چهارده میلیون …

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:42:04 برابر با 2021/07/22 در بازار با نرخ 247,229 دویست و چهل و هفت هزار و دویست و بیست و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 247,229 ریال امروز سی و یک تیر هزار و …

قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ادامه »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:03 برابر با 2021/07/22 در بازار با نرخ 10,548,000 ده میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:03  10,548,000  ریال قیمت طلای …

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 برابر با 2021/07/21 در بازار با نرخ 245,518 دویست و چهل و پنج هزار و پانصد و هجده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 245,518 ریال امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 قیمت یورو 288,158 …

قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:00 برابر با 2021/07/21 در بازار با نرخ 10,560,000 ده میلیون و پانصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:00  10,560,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,080,000 چهارده میلیون و هشتاد …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:16 برابر با 2021/07/20 در بازار با نرخ 245,361 دویست و چهل و پنج هزار و سیصد و شصت و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 245,361 ریال امروز بیست و نه تیر …

قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:30 برابر با 2021/07/20 در بازار با نرخ 10,532,000 ده میلیون و پانصد و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:30  10,532,000  ریال …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ادامه »

close-image
Shopping Cart