Author Archives: طلاکار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/15 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:17 برابر با 2021/01/15 در بازار با نرخ 239,530 دویست و سی و نه هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 239,530 ریال امروز بیست و شش […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/14 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:30 برابر با 2021/01/14 در بازار با نرخ 244,980 دویست و چهل و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 244,980 ریال امروز بیست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/01/13 در بازار با نرخ 247,970 دویست و چهل و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 247,970 ریال امروز بیست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/01/12 در بازار با نرخ 248,530 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 248,530 ریال امروز بیست […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:09 برابر با 2021/01/11 در بازار با نرخ 248,460 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 248,460 ریال امروز بیست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:55 برابر با 2021/01/10 در بازار با نرخ 246,880 دویست و چهل و شش هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 246,880 ریال امروز بیست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:16 برابر با 2021/01/09 در بازار با نرخ 253,960 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 253,960 ریال امروز بیست دی هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:54 برابر با 2021/01/08 در بازار با نرخ 255,510 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 255,510 ریال امروز نوزده دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:45 برابر با 2021/01/07 در بازار با نرخ 258,540 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 258,540 ریال امروز هجده دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:12 برابر با 2021/01/06 در بازار با نرخ 259,040 دویست و پنجاه و نه هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 259,040 ریال امروز هفده دی هزار و سیصد و نود و […]

سایت طلاکار تقدیم میکند
پیش بینی قیمت سکه و طلا درسال 99
آخرین تحلیل کارشناسی شده بازار به همراه پیش بینی قیمت سکه و طلای ایران
مشاهده پیش بینی
بیخیال
close-link
close-image