فیلتر توسط

قیمت شمش طلا

شمش طلا (به انگلیسی: Gold bar)، ابزاری جذاب با استانداردهای بین المللی برای سرمایه‌گذاران است. واردات شمش طلا به صورت طلای خام از کشورهای روسیه، ترکیه و امارات صورت می‌گیرد. از آنجا که واردات شمش طلا از نظر بانک مرکزی هیچ ایرادی ندارد، لذا هرکسی می‌تواند شمش طلایی را وارد کند، ضمن اینکه این امر نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد ایران نمی‌زند بلکه به نفع اقتصاد کشور است. واردات شمش طلا باعث افزایش ذخایر کشور میشود و بسیاری از ارگانها، واحدهای تولیدی، شرکتهایی که کار صادرات و واردات انجام می‌دهند، نسبت به واردات شمش طلا اقدام می‌نمایند. معمولا روی شمش های طلا علامت هایی به جهت نمایش برخی مشخصات آنها قرار داده می شود که معمولا مشخصات سازنده، تاریخ تولید و عیار آن شمش طلا را بیان می نمیاد. شمش های استاندارد طلا معمولا توسط بانکهای مرکزی کشورها که وزنی حدود 12.4 کیلوگرم دارند نگهداری میشود و شمشهای کوچک توسط بانکهای خصوصی و کارگاه های تولیدی به بازار عرضه میشود. و اشکال هندسی آنها نیز به صورت تخت در بازار موجود است. در بازارهای آسیایی معاملات انواع مختلف شمش بر حسب گرم و کیلو گرم صورت میپذیرد در صورتی که معاملات شمش در کشورهای اروپایی و غربی بر حسب اونس طلا انجام میشود.

قیمت انواع مختلف شمش طلا سوئیسی و چینی در وزنهای یک کیلوگرم نیم کیلو، 10 گرمی، و یک گرمی سوئیسی1.59 دلار    00:01:01-1,311.57 دلار    00:01:02-1,311.53 دلار    0

پیش بینی قیمت

0:01:03-1,311.57 دلار    00:01:04-1,311.53 دلار    00:01:05-1,311.47 دلار    00:01:06-1,311.53 دلار    00:01:07-1,311.43 دلار    00:01:08-1,311.45 دلار    00:01:09--1,311.43 دلار    00:01:10-1,311.45 دلار    00:01:11-1,311.43 دلار    00:01:12-1,311.51 دلار    00:01:13-1,311.43 دلار    00:01:14-1,311.53 دلار    00:01:15-1,311.56 دلار    00:01:16-1,311.53 دلار    00:01:17-1,311.64 دلار    00:01:18-1,311.66 دلار    00:01:19-1,311.58 دلار    00:01:20-1,311.66 دلار    00:01:21-1,311.58 دلار    00:01:22-1,311.6 دلار    00:01:23-1,311.67 دلار    00:01:24-1,311.6 دلار    00:01:25-1,311.59 دلار    00:01:26-1,311.67 دلار    00:01:27-1,311.6 دلار    00:01:28-1,311.68 دلار    00:01:29-1,311.67 دلار    00:01:30-1,311.68 دلار    00:01:31-1,311.69 دلار    00:01:32-1,311.73 دلار    00:01:33-1,311.78 دلار    00:01:34-1,311.7 دلار    00:01:35-1,311.69 دلار    00:01:36-1,311.68 دلار    00:01:37-1,311.69 دلار    00:01:38-1,311.68 دلار    00:01:39-1,311.69 دلار    00:01:40-1,311.7 دلار    00:01:41-1,311.69 دلار    00:01:42-1,311.7 دلار    00:01:43-1,311.69 دلار    00:01:44-1,311.7 دلار    00:01:45-1,311.66 دلار    00:01:46-1,311.67 دلار    00:01:47-1,311.66 دلار    00:01:48-1,311.64 دلار    00:01:49-1,311.66 دلار    00:01:50-1,311.67 دلار    00:01:51-1,311.59 دلار    00:01:52-1,311.67 دلار    00:01:53-1,311.59 دلار    00:01:54-1,311.6 دلار    00:01:55-1,311.58 دلار    00:01:56-1,311.57 دلار    00:01:57-1,311.6 دلار    00:01:58-1,311.59 دلار    00:01:59-1,311.6 دلار    00:02:00-1,311.59 دلار    00:02:01-1,311.6 دلار    00:02:02-1,311.61 دلار    00:02:03-1,311.6 دلار    00:02:04-1,311.61 دلار    00:02:05-1,311.66 دلار    00:02:06-1,311.6 دلار    00:02:07-1,311.05 دلار    00:02:08-1,311.07 دلار    00:02:09-1,311.05 دلار    00:02:10-1,311.03 دلار    00:02:11-1,311.05 دلار    00:02:12-1,311.06 دلار    00:02:13-1,311.05 دلار    00:02:14-1,311.1 دلار    00:02:15-1,311.07 دلار    00:02:16-1,311.09 دلار    00:02:17-1,311.13 دلار    00:02:18-1,311.15 دلار    00:02:19-1,311.19 دلار    00:02:20-1,311.18 دلار    00:02:21-1,311.17 دلار    00:02:22-1,311.31 دلار    00:02:23-1,311.18 دلار    00:02:24-1,311.31 دلار    00:02:25-1,311.29 دلار    00:02:26-1,311.31 دلار    00:02:27-1,311.32 دلار    00:02:28-1,311.31 دلار    00:02:29-1,311.28 دلار    1,311.38 دلار    00:02:32-1,311.37 دلار    00:02:33-1,311.32 دلار    00:02:34-1,311.37 دلار    00:02:35-1,311.34 دلار    00:02:36-1,311.37 دلار    00:02:37-1,311.34 دلار    00:02:38-1,311.35 دلار    00:02:39-1,311.39 دلار    00:02:40-1,311.47 دلار    00:02:41-1,311.46 دلار    00:02:42-1,311.37 دلار    00:02:43-1,311.38 دلار    00:02:44-1,311.58 دلار    00:02:45-1,311.38 دلار    00:02:46-1,311.58 دلار    00:02:47-1,311.38 دلار    00:02:48-1,311.72 دلار    00:02:49-1,311.68 دلار    00:02:50-1,311.66 دلار    00:02:51-1,311.67 دلار    00:02:52-1,311.68 دلار    00:02:53-1,311.66 دلار    00:02:54-1,311.68 دلار    00:02:55-1,311.67 دلار    00:02:56-1,311.76 دلار    00:02:57-1,311.01 دلار    00:02:58-1,311.03 دلار    00:02:59-1,311.01 دلار    00:03:00-1,311.03 دلار    00:03:01-1,311.01 دلار    00:03:02-1,311.03 دلار    00:03:03-1,311.01 دلار    00:03:04-1,311.03 دلار    00:03:05-1,311.01 دلار    00:03:06-1,311.03 دلار    00:03:07-1,311.01 دلار    00:03:08-1,311.03 دلار    00:03:09-1,310.95 دلار    00:03:10-1,310.93 دلار    00:03:11-1,310.95 دلار    00:03:12-1,311.01 دلار    00:03:13-1,310.93 دلار    00:03:14-1,310.99 دلار    00:03:15-1,310.93 دلار,310.95 دلار    00:03:17-1,310.99 دلار    00:03:18-1,310.95 دلار    00:03:19-1,310.99 دلار    00:03:20-1,310.95 دلار    00:03:21-1,311.05 دلار    00:03:22-1,311.13 دلار    00:03:23-1,311.11 دلار    00:03:24-1,311.2 دلار    00:03:25-1,311.13 دلار    00:03:26-1,311.18 دلار    00:03:27-1,311.13 دلار    00:03:28-1,311.12 دلار    00:03:29-,311.16 دلار    00:03:30-1,311.09 دلار    00:03:31-1,311.18 دلار    00:03:32-1,311.09 دلار    00:03:33-1,311.03 دلار    00:03:34-1,311.12 دلار    00:03:35-1,311.03 دلار    00:03:36-1,311.05 دلار    00:03:37-1,311.03 دلار    00:03:38-1,310.97 دلار    00:03:39-1,311.05 دلار    00:03:40-1,310.99 دلار    00:03:41-1,310.95 دلار    00:03:42-1,310.93 دلار    00:03:43-1,310.95 دلار    00:03:44-1,311.03 دلار    00:03:45-1,311.09 دلار    00:03:46-1,311.07 دلار    00:03:47-1,311.22 دلار    00:03:48-1,311.28 دلار    00:03:49-1,311.22 دلار    00:03:50-1,311.28 دلار    00:03:51-1,311.18 دلار    00:03:52-1,311.12 دلار    00:03:53-1,311.22 دلار    00:03:54-1,311.16 دلار    00:03:55-1,311.22 دلار    00:03:56-1,311.24 دلار    00:03:57-1,311.3 دلار    00:03:58-1,311.22 دلار    00:03:59-1,311.3 دلار    00:04:00-1,311.26 دلار    00:04:01-1,311.3 دلار    00:04:02-1,311.2 دلار-1,321.59 دلار  00:01:01-1,321.57 دلار  00:01:02-1,321.53 دلار  00:01:03-1,321.57 دلار  00:01:04-1,321.53 دلار  00:01:05-1,321.47 دلار  00:01:06-1,321.53 دلار  00:01:07-1,321.43 دلار  00:01:08-1,321.45 دلار  00:01:09--1,321.43 دلار  00:01:10-1,321.45 دلار  00:01:11-1,321.43 دلار  00:01:12-1,321.51 دلار  00:01:13-1,321.43 دلار  00:01:14-1,321.53 دلار  00:01:15-1,321.56 دلار  00:01:16-1,321.53 دلار  00:01:17-1,321.64 دلار  00:01:18-1,321.66 دلار  00:01:19-1,321.58 دلار  00:01:20-1,321.66 دلار  00:01:21-1,321.58 دلار  00:01:22-1,321.6 دلار  00:01:23-1,321.67 دلار  00:01:24-1,321.6 دلار  00:01:25-1,321.59 دلار  00:01:26-1,321.67 دلار  00:01:27-1,321.6 دلار  00:01:28-1,321.68 دلار  00:01:29-1,321.67 دلار  00:01:30-1,321.68 دلار  00:01:31-1,321.69 دلار  00:01:32-1,321.73 دلار  00:01:33-1,321.78 دلار  00:01:34-1,321.7 دلار  00:01:35-1,321.69 دلار  00:01:36-1,321.68 دلار  00:01:37-1,321.69 دلار  00:01:38-1,321.68 دلار  00:01:39-1,321.69 دلار  00:01:40-1,321.7 دلار  00:01:41-1,321.69 دلار  00:01:42-1,321.7 دلار  00:01:43-1,321.69 دلار  00:01:44-1,321.7 دلار  00:01:45-1,321.66 دلار  00:01:46-1,321.67 دلار  00:01:47-1,321.66 دلار  00:01:48-1,321.64 دلار  00:01:49-1,321.66 دلار  00:01:50-1,321.67 دلار  00:01:51-1,321.59 دلار  00:01:52-1,321.67 دلار  00:01:53-1,321.59 دلار  00:01:54-1,321.6 دلار  00:01:55-1,321.58 دلار  00:01:56-1,321.57 دلار  00:01:57-1,321.6 دلار  00:01:58-1,321.59 دلار  00:01:59-1,321.6 دلار  00:02:00-1,321.59 دلار  00:02:01-1,321.6 دلار  00:02:02-1,321.61 دلار  00:02:03-1,321.6 دلار  00:02:04-1,321.61 دلار  00:02:05-1,321.66 دلار  00:02:06-1,321.6 دلار  00:02:07-1,321.05 دلار  00:02:08-1,321.07 دلار  00:02:09-1,321.05 دلار  00:02:10-1,321.03 دلار  00:02:11-1,321.05 دلار  00:02:12-1,321.06 دلار  00:02:13-1,321.05 دلار  00:02:14-1,321.1 دلار  00:02:15-1,321.07 دلار  00:02:16-1,321.09 دلار  00:02:17-1,321.13 دلار  00:02:18-1,321.15 دلار  00:02:19-1,321.19 دلار  00:02:20-1,321.18 دلار  00:02:21-1,321.17 دلار  00:02:22-1,321.31 دلار  00:02:23-1,321.18 دلار  00:02:24-1,321.31 دلار  00:02:25-1,321.29 دلار  00:02:26-1,321.31 دلار  00:02:27-1,321.32 دلار  00:02:28-1,321.31 دلار  00:02:29-1,321.28 دلار  1,321.38 دلار  00:02:32-1,321.37 دلار  00:02:33-1,321.32 دلار  00:02:34-1,321.37 دلار  00:02:35-1,321.34 دلار  00:02:36-1,321.37 دلار  00:02:37-1,321.34 دلار  00:02:38-1,321.35 دلار  00:02:39-1,321.39 دلار  00:02:40-1,321.47 دلار  00:02:41-1,321.46 دلار  00:02:42-1,321.37 دلار  00:02:43-1,321.38 دلار  00:02:44-1,321.58 دلار  00:02:45-1,321.38 دلار  00:02:46-1,321.58 دلار  00:02:47-1,321.38 دلار  00:02:48-1,321.72 دلار  00:02:49-1,321.68 دلار  00:02:50-1,321.66 دلار  00:02:51-1,321.67 دلار  00:02:52-1,321.68 دلار  00:02:53-1,321.66 دلار  00:02:54-1,321.68 دلار  00:02:55-1,321.67 دلار  00:02:56-1,321.76 دلار  00:02:57-1,321.01 دلار  00:02:58-1,321.03 دلار  00:02:59-1,321.01 دلار  00:03:00-1,321.03 دلار  00:03:01-1,321.01 دلار  00:03:02-1,321.03 دلار  00:03:03-1,321.01 دلار  00:03:04-1,321.03 دلار  00:03:05-1,321.01 دلار  00:03:06-1,321.03 دلار  00:03:07-1,321.01 دلار  00:03:08-1,321.03 دلار  00:03:09-1,320.95 دلار  00:03:10-1,320.93 دلار  00:03:11-1,320.95 دلار  00:03:12-1,321.01 دلار  00:03:13-1,320.93 دلار  00:03:14-1,320.99 دلار  00:03:15-1,320.93 دلار,310.95 دلار  00:03:17-1,320.99 دلار  00:03:18-1,320.95 دلار  00:03:19-1,320.99 دلار  00:03:20-1,320.95 دلار  00:03:21-1,321.05 دلار  00:03:22-1,321.13 دلار  00:03:23-1,321.11 دلار  00:03:24-1,321.2 دلار  00:03:25-1,321.13 دلار  00:03:26-1,321.18 دلار  00:03:27-1,321.13 دلار  00:03:28-1,321.12 دلار  00:03:29-,311.16 دلار  00:03:30-1,321.09 دلار  00:03:31-1,321.18 دلار  00:03:32-1,321.09 دلار  00:03:33-1,321.03 دلار  00:03:34-1,321.12 دلار  00:03:35-1,321.03 دلار  00:03:36-1,321.05 دلار  00:03:37-1,321.03 دلار  00:03:38-1,320.97 دلار  00:03:39-1,321.05 دلار  00:03:40-1,320.99 دلار  00:03:41-1,320.95 دلار  00:03:42-1,320.93 دلار  00:03:43-1,320.95 دلار  00:03:44-1,321.03 دلار  00:03:45-1,321.09 دلار  00:03:46-1,321.07 دلار  00:03:47-1,321.22 دلار  00:03:48-1,321.28 دلار  00:03:49-1,321.22 دلار  00:03:50-1,321.28 دلار  00:03:51-1,321.18 دلار  00:03:52-1,321.12 دلار  00:03:53-1,321.22 دلار  00:03:54-1,321.16 دلار  00:03:55-1,321.22 دلار  00:03:56-1,321.24 دلار  00:03:57-1,321.3 دلار  00:03:58-1,321.22 دلار  00:03:59-1,321.3 دلار  00:04:00-1,321.26 دلار  00:04:01-1,321.3 دلار  00:04:02-1,321.2 دلار--1,301.59 دلار  00:01:01-1,301.57 دلار  00:01:02-1,301.53 دلار  00:01:03-1,301.57 دلار  00:01:04-1,301.53 دلار  00:01:05-1,301.47 دلار  00:01:06-1,301.53 دلار  00:01:07-1,301.43 دلار  00:01:08-1,301.45 دلار  00:01:09--1,301.43 دلار  00:01:10-1,301.45 دلار  00:01:11-1,301.43 دلار  00:01:12-1,301.51 دلار  00:01:13-1,301.43 دلار  00:01:14-1,301.53 دلار  00:01:15-1,301.56 دلار  00:01:16-1,301.53 دلار  00:01:17-1,301.64 دلار  00:01:18-1,301.66 دلار  00:01:19-1,301.58 دلار  00:01:20-1,301.66 دلار  00:01:21-1,301.58 دلار  00:01:22-1,301.6 دلار  00:01:23-1,301.67 دلار  00:01:24-1,301.6 دلار  00:01:25-1,301.59 دلار  00:01:26-1,301.67 دلار  00:01:27-1,301.6 دلار  00:01:28-1,301.68 دلار  00:01:29-1,301.67 دلار  00:01:30-1,301.68 دلار  00:01:31-1,301.69 دلار  00:01:32-1,301.73 دلار  00:01:33-1,301.78 دلار  00:01:34-1,301.7 دلار  00:01:35-1,301.69 دلار  00:01:36-1,301.68 دلار  00:01:37-1,301.69 دلار  00:01:38-1,301.68 دلار  00:01:39-1,301.69 دلار  00:01:40-1,301.7 دلار  00:01:41-1,301.69 دلار  00:01:42-1,301.7 دلار  00:01:43-1,301.69 دلار  00:01:44-1,301.7 دلار  00:01:45-1,301.66 دلار  00:01:46-1,301.67 دلار  00:01:47-1,301.66 دلار  00:01:48-1,301.64 دلار  00:01:49-1,301.66 دلار  00:01:50-1,301.67 دلار  00:01:51-1,301.59 دلار  00:01:52-1,301.67 دلار  00:01:53-1,301.59 دلار  00:01:54-1,301.6 دلار  00:01:55-1,301.58 دلار  00:01:56-1,301.57 دلار  00:01:57-1,301.6 دلار  00:01:58-1,301.59 دلار  00:01:59-1,301.6 دلار  00:02:00-1,301.59 دلار  00:02:01-1,301.6 دلار  00:02:02-1,301.61 دلار  00:02:03-1,301.6 دلار  00:02:04-1,301.61 دلار  00:02:05-1,301.66 دلار  00:02:06-1,301.6 دلار  00:02:07-1,301.05 دلار  00:02:08-1,301.07 دلار  00:02:09-1,301.05 دلار  00:02:10-1,301.03 دلار  00:02:11-1,301.05 دلار  00:02:12-1,301.06 دلار  00:02:13-1,301.05 دلار  00:02:14-1,301.1 دلار  00:02:15-1,301.07 دلار  00:02:16-1,301.09 دلار  00:02:17-1,301.13 دلار  00:02:18-1,301.15 دلار  00:02:19-1,301.19 دلار  00:02:20-1,301.18 دلار  00:02:21-1,301.17 دلار  00:02:22-1,301.31 دلار  00:02:23-1,301.18 دلار  00:02:24-1,301.31 دلار  00:02:25-1,301.29 دلار  00:02:26-1,301.31 دلار  00:02:27-1,301.32 دلار  00:02:28-1,301.31 دلار  00:02:29-1,301.28 دلار  1,301.38 دلار  00:02:32-1,301.37 دلار  00:02:33-1,301.32 دلار  00:02:34-1,301.37 دلار  00:02:35-1,301.34 دلار  00:02:36-1,301.37 دلار  00:02:37-1,301.34 دلار  00:02:38-1,301.35 دلار  00:02:39-1,301.39 دلار  00:02:40-1,301.47 دلار  00:02:41-1,301.46 دلار  00:02:42-1,301.37 دلار  00:02:43-1,301.38 دلار  00:02:44-1,301.58 دلار  00:02:45-1,301.38 دلار  00:02:46-1,301.58 دلار  00:02:47-1,301.38 دلار  00:02:48-1,301.72 دلار  00:02:49-1,301.68 دلار  00:02:50-1,301.66 دلار  00:02:51-1,301.67 دلار  00:02:52-1,301.68 دلار  00:02:53-1,301.66 دلار  00:02:54-1,301.68 دلار  00:02:55-1,301.67 دلار  00:02:56-1,301.76 دلار  00:02:57-1,301.01 دلار  00:02:58-1,301.03 دلار  00:02:59-1,301.01 دلار  00:03:00-1,301.03 دلار  00:03:01-1,301.01 دلار  00:03:02-1,301.03 دلار  00:03:03-1,301.01 دلار  00:03:04-1,301.03 دلار  00:03:05-1,301.01 دلار  00:03:06-1,301.03 دلار  00:03:07-1,301.01 دلار  00:03:08-1,301.03 دلار  00:03:09-1,300.95 دلار  00:03:10-1,300.93 دلار  00:03:11-1,300.95 دلار  00:03:12-1,301.01 دلار  00:03:13-1,300.93 دلار  00:03:14-1,300.99 دلار  00:03:15-1,300.93 دلار,310.95 دلار  00:03:17-1,300.99 دلار  00:03:18-1,300.95 دلار  00:03:19-1,300.99 دلار  00:03:20-1,300.95 دلار  00:03:21-1,301.05 دلار  00:03:22-1,301.13 دلار  00:03:23-1,301.11 دلار  00:03:24-1,301.2 دلار  00:03:25-1,301.13 دلار  00:03:26-1,301.18 دلار  00:03:27-1,301.13 دلار  00:03:28-1,301.12 دلار  00:03:29-,311.16 دلار  00:03:30-1,301.09 دلار  00:03:31-1,301.18 دلار  00:03:32-1,301.09 دلار  00:03:33-1,301.03 دلار  00:03:34-1,301.12 دلار  00:03:35-1,301.03 دلار  00:03:36-1,301.05 دلار  00:03:37-1,301.03 دلار  00:03:38-1,300.97 دلار  00:03:39-1,301.05 دلار  00:03:40-1,300.99 دلار  00:03:41-1,300.95 دلار  00:03:42-1,300.93 دلار  00:03:43-1,300.95 دلار  00:03:44-1,301.03 دلار  00:03:45-1,301.09 دلار  00:03:46-1,301.07 دلار  00:03:47-1,301.22 دلار  00:03:48-1,301.28 دلار  00:03:49-1,301.22 دلار  00:03:50-1,301.28 دلار  00:03:51-1,301.18 دلار  00:03:52-1,301.12 دلار  00:03:53-1,301.22 دلار  00:03:54-1,301.16 دلار  00:03:55-1,301.22 دلار  00:03:56-1,301.24 دلار  00:03:57-1,301.3 دلار  00:03:58-1,301.22 دلار  00:03:59-1,301.3 دلار  00:04:00-1,301.26 دلار  00:04:01-1,301.3 دلار  00:04:02-1,301.2 دلار-پلاک 0.100 گرمي=43000 16/11/1397 11:44:30-پلاک 0.200 گرمي=82000 16/11/1397 11:45:31-پلاک 0.300 گرمي=121000 16/11/1397 11:46:32-پلاک 0.400 گرمي=159500 16/11/1397 11:47:33-پلاک 0.500 گرمي=198500 16/11/1397 11:48:34-پلاک 0.600 گرمي=237500 16/11/1397 11:49:35-پلاک 0.700 گرمي=276500 16/11/1397 11:40:36-پلاک 0.800 گرمي=315000 16/11/1397 11:41:37-پلاک 0.900 گرمي=354000 16/11/1397 11:42:38-پلاک 1.000 گرمي=393000 16/11/1397 11:43:39-پلاک 1.100 گرمي=431500 16/11/1397 11:44:40-پلاک 1.200 گرمي=470500 16/11/1397 11:45:41-پلاک 1.300 گرمي=509500 16/11/1397 11:46:42-پلاک 1.400 گرمي=548500 16/11/1397 11:47:43-پلاک 1.500 گرمي=587000 16/11/1397 11:48:44-پلاک 1.600 گرمي=626000 16/11/1397 11:49:45-پلاک 1.700 گرمي=665000 16/11/1397 11:40:46-پلاک 1.800 گرمي=703500 16/11/1397 11:41:47-پلاک 1.900 گرمي=742500 16/11/1397 11:42:48-پلاک 2.000 گرمي=781500 16/11/1397 11:43:49-پلاک 2.100 گرمي=820500 16/11/1397 11:44:50-1,311.59 دلار  01:11:01-1,311.57 دلار  01:11:02-1,311.53 دلار  01:11:03-1,311.57 دلار  01:11:04-1,311.53 دلار  01:11:05-1,311.47 دلار  01:11:06-1,311.53 دلار  01:11:07-1,311.43 دلار  01:11:08-1,311.45 دلار  01:11:09--1,311.43 دلار  01:11:10-1,311.45 دلار  01:11:11-1,311.43 دلار  01:11:12-1,311.51 دلار  01:11:13-1,311.43 دلار  01:11:14-1,311.53 دلار  01:11:15-1,311.56 دلار  01:11:16-1,311.53 دلار  01:11:17-1,311.64 دلار  01:11:18-1,311.66 دلار  01:11:19-1,311.58 دلار  01:11:20-1,311.66 دلار  01:11:21-1,311.58 دلار  01:11:22-1,311.6 دلار  01:11:23-1,311.67 دلار  01:11:24-1,311.6 دلار  01:11:25-1,311.59 دلار  01:11:26-1,311.67 دلار  01:11:27-1,311.6 دلار  01:11:28-1,311.68 دلار  01:11:29-1,311.67 دلار  01:11:30-1,311.68 دلار  01:11:31-1,311.69 دلار  01:11:32-1,311.73 دلار  01:11:33-1,311.78 دلار  01:11:34-1,311.7 دلار  01:11:35-1,311.69 دلار  01:11:36-1,311.68 دلار  01:11:37-1,311.69 دلار  01:11:38-1,311.68 دلار  01:11:39-1,311.69 دلار  01:11:40-1,311.7 دلار  01:11:41-1,311.69 دلار  01:11:42-1,311.7 دلار  01:11:43-1,311.69 دلار  01:11:44-1,311.7 دلار  01:11:45-1,311.66 دلار  01:11:46-1,311.67 دلار  01:11:47-1,311.66 دلار  01:11:48-1,311.64 دلار  01:11:49-1,311.66 دلار  01:11:50-1,311.67 دلار  01:11:51-1,311.59 دلار  01:11:52-1,311.67 دلار  01:11:53-1,311.59 دلار  01:11:54-1,311.6 دلار  01:11:55-1,311.58 دلار  01:11:56-1,311.57 دلار  01:11:57-1,311.6 دلار  01:11:58-1,311.59 دلار  01:11:59-1,311.6 دلار  01:12:00-1,311.59 دلار  01:12:01-1,311.6 دلار  01:12:02-1,311.61 دلار  01:12:03-1,311.6 دلار  01:12:04-1,311.61 دلار  01:12:05-1,311.66 دلار  01:12:06-1,311.6 دلار  01:12:07-1,311.05 دلار  01:12:08-1,311.07 دلار  01:12:09-1,311.05 دلار  01:12:10-1,311.03 دلار  01:12:11-1,311.05 دلار  01:12:12-1,311.06 دلار  01:12:13-1,311.05 دلار  01:12:14-1,311.1 دلار  01:12:15-1,311.07 دلار  01:12:16-1,311.09 دلار  01:12:17-1,311.13 دلار  01:12:18-1,311.15 دلار  01:12:19-1,311.19 دلار  01:12:20-1,311.18 دلار  01:12:21-1,311.17 دلار  01:12:22-1,311.31 دلار  01:12:23-1,311.18 دلار  01:12:24-1,311.31 دلار  01:12:25-1,311.29 دلار  01:12:26-1,311.31 دلار  01:12:27-1,311.32 دلار  01:12:28-1,311.31 دلار  01:12:29-1,311.28 دلار  1,311.38 دلار  01:12:32-1,311.37 دلار  01:12:33-1,311.32 دلار  01:12:34-1,311.37 دلار  01:12:35-1,311.34 دلار  01:12:36-1,311.37 دلار  01:12:37-1,311.34 دلار  01:12:38-1,311.35 دلار  01:12:39-1,311.39 دلار  01:12:40-1,311.47 دلار  01:12:41-1,311.46 دلار  01:12:42-1,311.37 دلار  01:12:43-1,311.38 دلار  01:12:44-1,311.58 دلار  01:12:45-1,311.38 دلار  01:12:46-1,311.58 دلار  01:12:47-1,311.38 دلار  01:12:48-1,311.72 دلار  01:12:49-1,311.68 دلار  01:12:50-1,311.66 دلار  01:12:51-1,311.67 دلار  01:12:52-1,311.68 دلار  01:12:53-1,311.66 دلار  01:12:54-1,311.68 دلار  01:12:55-1,311.67 دلار  01:12:56-1,311.76 دلار  01:12:57-1,311.01 دلار  01:12:58-1,311.03 دلار  01:12:59-1,311.01 دلار  01:13:00-1,311.03 دلار  01:13:01-1,311.01 دلار  01:13:02-1,311.03 دلار  01:13:03-1,311.01 دلار  01:13:04-1,311.03 دلار  01:13:05-1,311.01 دلار  01:13:06-1,311.03 دلار  01:13:07-1,311.01 دلار  01:13:08-1,311.03 دلار  01:13:09-1,310.95 دلار  01:13:10-1,310.93 دلار  01:13:11-1,310.95 دلار  01:13:12-1,311.01 دلار  01:13:13-1,310.93 دلار  01:13:14-1,310.99 دلار  01:13:15-1,310.93 دلار,310.95 دلار  01:13:17-1,310.99 دلار  01:13:18-1,310.95 دلار  01:13:19-1,310.99 دلار  01:13:20-1,310.95 دلار  01:13:21-1,311.05 دلار  01:13:22-1,311.13 دلار  01:13:23-1,311.11 دلار  01:13:24-1,311.2 دلار  01:13:25-1,311.13 دلار  01:13:26-1,311.18 دلار  01:13:27-1,311.13 دلار  01:13:28-1,311.12 دلار  01:13:29-,311.16 دلار  01:13:30-1,311.09 دلار  01:13:31-1,311.18 دلار  01:13:32-1,311.09 دلار  01:13:33-1,311.03 دلار  01:13:34-1,311.12 دلار  01:13:35-1,311.03 دلار  01:13:36-1,311.05 دلار  01:13:37-1,311.03 دلار  01:13:38-1,310.97 دلار  01:13:39-1,311.05 دلار  01:13:40-1,310.99 دلار  01:13:41-1,310.95 دلار  01:13:42-1,310.93 دلار  01:13:43-1,310.95 دلار  01:13:44-1,311.03 دلار  01:13:45-1,311.09 دلار  01:13:46-1,311.07 دلار  01:13:47-1,311.22 دلار  01:13:48-1,311.28 دلار  01:13:49-1,311.22 دلار  01:13:50-1,311.28 دلار  01:13:51-1,311.18 دلار  01:13:52-1,311.12 دلار  01:13:53-1,311.22 دلار  01:13:54-1,311.16 دلار  01:13:55-1,311.22 دلار  01:13:56-1,311.24 دلار  01:13:57-1,311.3 دلار  01:13:58-1,311.22 دلار  01:13:59-1,311.3 دلار  01:14:00-1,311.26 دلار  01:14:01-1,311.3 دلار  01:14:02-1,311.2 دلار-پلاک 0.100 گرمي=43000 1397/11/26 11:34:30-پلاک 0.200 گرمي=82000 1397/11/26 11:35:31-پلاک 0.300 گرمي=121000 1397/11/26 11:36:32-پلاک 0.400 گرمي=159500 1397/11/26 11:37:33-پلاک 0.500 گرمي=198500 1397/11/26 11:38:34-پلاک 0.600 گرمي=237500 1397/11/26 11:39:35-پلاک 0.700 گرمي=276500 1397/11/26 11:30:36-پلاک 0.800 گرمي=315000 1397/11/26 11:31:37-پلاک 0.900 گرمي=354000 1397/11/26 11:32:38-پلاک 1.000 گرمي=393000 1397/11/26 11:33:39-پلاک 1.100 گرمي=431500 1397/11/26 11:34:40-پلاک 1.200 گرمي=470500 1397/11/26 11:35:41-پلاک 1.300 گرمي=509500 1397/11/26 11:36:42-پلاک 1.400 گرمي=548500 1397/11/26 11:37:43-پلاک 1.500 گرمي=587000 1397/11/26 11:38:44-پلاک 1.600 گرمي=626000 1397/11/26 11:39:45-پلاک 1.700 گرمي=665000 1397/11/26 11:30:46-پلاک 1.800 گرمي=703500 1397/11/26 11:31:47-پلاک 1.900 گرمي=742500 1397/11/26 11:32:48-پلاک 2.000 گرمي=781500 1397/11/26 11:33:49-پلاک 2.100 گرمي=820500 1397/11/26 11:34:50

14 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 14 از 14 مورد

فیلترهای فعال