نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/24 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 برابر با 2021/06/24 در بازار با نرخ 241,720 دویست و چهل و یک هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه

قیمت دلار 241,720 ریال امروز سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 قیمت یورو 282,830 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 342,160 سیصد و چهل و دو  هزار و صد و شصت ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:40:20  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:40:20  دویست و چهل و یک هزار و هفتصد و بیست 241,720 قیمت دلار
11:40:20  دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و سی 282,830 قیمت یورو
11:40:20  سیصد و چهل و دو  هزار و صد و شصت 342,160 قیمت پوند
11:40:20  شصت و پنج هزار و هشت صد و بیست 65,820 قیمت درهم
close-image
Shopping Cart