نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/22 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:42:42 برابر با 2021/06/22 در بازار با نرخ 242,390 دویست و چهل و دو  هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه

قیمت دلار 242,390 ریال امروز یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:42:42 قیمت یورو 280,750 دویست و هشتاد هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,300 سیصد و چهل و یک هزار و سیصد ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:42:42  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:42:42  دویست و چهل و دو  هزار و سیصد و نود 242,390 قیمت دلار
11:42:42  دویست و هشتاد هزار و هفتصد و پنجاه 280,750 قیمت یورو
11:42:42  سیصد و چهل و یک هزار و سیصد 341,300 قیمت پوند
11:42:42  شصت و شش هزار 66,000 قیمت درهم
close-image
Shopping Cart