قیمت طلا 34,117,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ هجده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:35 برابر با 2024/07/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,117,000 سی و چهار میلیون و صد و هفده هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸

قیمت خرید طلا امروز هجده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:35 34,117,000  ریال برای طلای 24 عیار 45,489,000 چهل و پنج میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار ریال قیمت اونس طلا 2,377 دو  هزار و سیصد و هفتاد و هفت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:35  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,377 $ دو  هزار و سیصد و هفتاد و هفت $ 12:00:35 
قیمت طلا 24 عیار 45,489,000 چهل و پنج میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار 12:00:35 
قیمت طلای ۱۸عیار 34,117,000 سی و چهار میلیون و صد و هفده هزار 12:00:35 
خرید و فروش نقره 89 $ هشتاد و نه $ 12:00:35 
قیمت دلار صرافی ملی 588,640 پانصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و چهل 12:00:35 
 
 

 

 

Rate this post