قیمت طلا 33,704,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:26 برابر با 2024/07/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,704,000 سی و سه میلیون و هفتصد و چهار هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰

قیمت خرید طلا امروز بیست تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:26 33,704,000  ریال برای طلای 24 عیار 44,938,000 چهل و چهار میلیون و نه صد و سی و هشت هزار ریال قیمت اونس طلا 2,372 دو  هزار و سیصد و هفتاد و دو  دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:26  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,372 $ دو  هزار و سیصد و هفتاد و دو  $ 12:00:26 
قیمت طلا 24 عیار 44,938,000 چهل و چهار میلیون و نه صد و سی و هشت هزار 12:00:26 
قیمت طلای ۱۸عیار 33,704,000 سی و سه میلیون و هفتصد و چهار هزار 12:00:26 
خرید و فروش نقره 37 $ سی و هفت $ 12:00:26 
قیمت دلار صرافی ملی 588,450 پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه 12:00:26 
 
 

 

 

Rate this post