قیمت طلا 33,466,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:21 برابر با 2024/06/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,466,000 سی و سه میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۹

قیمت خرید طلا امروز بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:21 33,466,000  ریال برای طلای 24 عیار 44,621,000 چهل و چهار میلیون و ششصد و بیست و یک هزار ریال قیمت اونس طلا 2,315 دو  هزار و سیصد و پانزده دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:21  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,315 $ دو  هزار و سیصد و پانزده $ 12:00:21 
قیمت طلا 24 عیار 44,621,000 چهل و چهار میلیون و ششصد و بیست و یک هزار 12:00:21 
قیمت طلای ۱۸عیار 33,466,000 سی و سه میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار 12:00:21 
خرید و فروش نقره 527 $ پانصد و بیست و هفت $ 12:00:21 
قیمت دلار صرافی ملی 0 صفر 12:00:21 
 
 

 

 

Rate this post