قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ سی و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:56 برابر با 2021/08/22 در بازار با نرخ 11,555,000 یازده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا یکشنبه

قیمت طلا امروز سی و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:56  11,555,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,406,000 پانزده میلیون و چهار صد و شش هزار ریال قیمت اونس طلا 2,731 دو  هزار و هفتصد و سی و یک دلار

نرخ طلا ساعت 11:12:56  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا2,731دو  هزار و هفتصد و سی و یک11:12:56 
قیمت طلا 24 عیار15,406,000پانزده میلیون و چهار صد و شش هزار11:12:56 
قیمت طلا 18 عیار11,555,000یازده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار11:12:56 
قیمت نقره23بیست و سه11:12:56 
Rate this post