قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۰

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۰ سی مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:01 برابر با 2021/08/21 در بازار با نرخ 11,564,000 یازده میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا شنبه

قیمت طلا امروز سی مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:01  11,564,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,419,000 پانزده میلیون و چهار صد و نونزده هزار ریال قیمت اونس طلا 1,781 یک هزار و هفتصد و هشتاد و یک دلار

نرخ طلا ساعت 11:10:01  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,781یک هزار و هفتصد و هشتاد و یک11:10:01 
قیمت طلا 24 عیار15,419,000پانزده میلیون و چهار صد و نونزده هزار11:10:01 
قیمت طلا 18 عیار11,564,000یازده میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار11:10:01 
قیمت نقره591پانصد و نود و یک11:10:01 
Rate this post