قیمت طلا سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲ دو شهریور هزار و چهارصد ساعت 11:10:53 برابر با 2021/08/24 در بازار با نرخ 11,751,000 یازده میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا سه شنبه

قیمت طلا امروز دو شهریور هزار و چهارصد ساعت 11:10:53  11,751,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,668,000 پانزده میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار ریال قیمت اونس طلا 1,804 یک هزار و هشت صد و چهار دلار

نرخ طلا ساعت 11:10:53  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,804یک هزار و هشت صد و چهار11:10:53 
قیمت طلا 24 عیار15,668,000پانزده میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار11:10:53 
قیمت طلا 18 عیار11,751,000یازده میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار11:10:53 
قیمت نقره23بیست و سه11:10:53 
Rate this post
سبد خرید