قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:10 برابر با 2021/07/15 در بازار با نرخ 10,491,000 ده میلیون و چهار صد و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا پنجشنبه

قیمت طلا امروز بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:10  10,491,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 13,987,000 سیزده میلیون و نه صد و هشتاد و هفت هزار ریال قیمت اونس طلا 1,832 یک هزار و هشت صد و سی و دو  دلار

نرخ طلا ساعت 11:11:10  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,832یک هزار و هشت صد و سی و دو 11:11:10 
قیمت طلا 24 عیار13,987,000سیزده میلیون و نه صد و هشتاد و هفت هزار11:11:10 
قیمت طلا 18 عیار10,491,000ده میلیون و چهار صد و نود و یک هزار11:11:10 
Rate this post
سبد خرید