قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۵ بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:33 برابر با 2021/08/16 در بازار با نرخ 11,391,000 یازده میلیون و سیصد و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا دوشنبه

قیمت طلا امروز بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:33  11,391,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,188,000 پانزده میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار ریال قیمت اونس طلا 1,773 یک هزار و هفتصد و هفتاد و سه دلار

نرخ طلا ساعت 11:10:33  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا1,773یک هزار و هفتصد و هفتاد و سه11:10:33 
قیمت طلا 24 عیار15,188,000پانزده میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار11:10:33 
قیمت طلا 18 عیار11,391,000یازده میلیون و سیصد و نود و یک هزار11:10:33 
Rate this post