قیمت سکه 131,980,000 جمعه ۱۴۰۰/۹/۲۶

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:53 برابر با 2021/12/17 در بازار سکه با نرخ 131,980,000 صد و سی و یک میلیون و نه صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت لحظه ای سکه جمعه

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و شش آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:53  127,380,000  ریال قیمت نیم سکه 69,200,000 شصت و نه میلیون و دویست هزار ریال قیمت ربع سکه 38,810,000 سی و هشت میلیون و هشت صد و ده هزار ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:53  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی131,980,000صد و سی و یک میلیون و نه صد و هشتاد هزار12:45:53 
قیمت سکه بهار آزادی127,380,000صد و بیست و هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار12:45:53 
قیمت نیم سکه69,200,000شصت و نه میلیون و دویست هزار12:45:53 
قیمت ربع سکه38,810,000سی و هشت میلیون و هشت صد و ده هزار12:45:53 
قیمت سکه یک گرمی23,820,000بیست و سه میلیون و هشت صد و بیست هزار12:45:53 
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۴۰۰12,991,000دوازده میلیون و نه صد و نود و یک هزار12:45:53 
Rate this post
سبد خرید
میوه خشک کن