قیمت دلار 514,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۵

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:58 برابر با 2023/05/26 در بازار دلار با نرخ 514,320 پانصد و چهارده هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۳/۵

قیمت واقعی دلار 514,320 ریال امروز در پاساژ افشار پنج خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:58 قیمت یورو در چهار راه استانبول 554,390 پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 645,530 ششصد و چهل و پنج هزار و پانصد و سی ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:31:58  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 514,320 پانصد و چهارده هزار و سیصد و بیست 09:31:58 
قیمت یورو 554,390 پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود 09:31:58 
قیمت پوند 645,530 ششصد و چهل و پنج هزار و پانصد و سی 09:31:58 
قیمت درهم 140,660 صد و چهل هزار و ششصد و شصت 09:31:58 
قیمت لیر ترکیه 26,366 بیست و شش هزار و سیصد و شصت و شش 09:31:58 
قیمت یوان چین 73,500 هفتاد و سه هزار و پانصد 09:31:58 
قیمت ین ژاپن 369,630 سیصد و شصت و نه هزار و ششصد و سی 09:31:58 

 

Rate this post