قیمت دلار 507,830 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:06 برابر با 2023/04/09 در بازار دلار با نرخ 507,830 پانصد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت واقعی دلار 507,830 ریال امروز در پاساژ افشار بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:06 قیمت یورو در چهار راه استانبول 555,370 پانصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 634,550 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد و پنجاه ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:31:06  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 507,830 پانصد و هفت هزار و هشت صد و سی 09:31:06 
قیمت یورو 555,370 پانصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و هفتاد 09:31:06 
قیمت پوند 634,550 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد و پنجاه 09:31:06 
قیمت درهم 138,370 صد و سی و هشت هزار و سیصد و هفتاد 09:31:06 
قیمت لیر ترکیه 26,500 بیست و شش هزار و پانصد 09:31:06 
قیمت یوان چین 74,400 هفتاد و چهار هزار و چهار صد 09:31:06 
قیمت ین ژاپن 386,620 سیصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و بیست 09:31:06 

 

Rate this post