قیمت دلار 502,860 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:29 برابر با 2023/11/21 در بازار دلار با نرخ 502,860 پانصد و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰

قیمت واقعی دلار 502,860 ریال امروز در پاساژ افشار سی آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:29 قیمت یورو در چهار راه استانبول 551,080 پانصد و پنجاه و یک هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 628,920 ششصد و بیست و هشت هزار و نه صد و بیست ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:31:29  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 502,860 پانصد و دو  هزار و هشت صد و شصت 09:31:29 
قیمت یورو 551,080 پانصد و پنجاه و یک هزار وهشتاد 09:31:29 
قیمت پوند 628,920 ششصد و بیست و هشت هزار و نه صد و بیست 09:31:29 
قیمت درهم 138,060 صد و سی و هشت هزار وشصت 09:31:29 
قیمت لیر ترکیه 17,820 هفده هزار و هشت صد و بیست 09:31:29 
قیمت یوان چین 70,300 هفتاد هزار و سیصد 09:31:29 
قیمت ین ژاپن 339,380 سیصد و سی و نه هزار و سیصد و هشتاد 09:31:29 

 

Rate this post