قیمت دلار 472,383 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۴

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:11 برابر با 2023/03/24 در بازار دلار با نرخ 472,383 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد و سه ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۱/۴

قیمت واقعی دلار 472,383 ریال امروز در پاساژ افشار چهار فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:11 قیمت یورو در چهار راه استانبول 511,633 پانصد و یازده هزار و ششصد و سی و سه ریال قیمت پوند 586,283 پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و سه ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:32:11  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 472,383 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد و سه 09:32:11 
قیمت یورو 511,633 پانصد و یازده هزار و ششصد و سی و سه 09:32:11 
قیمت پوند 586,283 پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و سه 09:32:11 
قیمت درهم 130,503 صد و سی هزار و پانصد و سه 09:32:11 
قیمت لیر ترکیه 25,603 بیست و پنج هزار و ششصد و سه 09:32:11 
قیمت یوان چین 70,203 هفتاد هزار و دویست و سه 09:32:11 
قیمت ین ژاپن 365,363 سیصد و شصت و پنج هزار و سیصد و شصت و سه 09:32:11 

 

Rate this post
سبد خرید