قیمت دلار 391,420 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:45 برابر با 2023/01/05 در بازار دلار با نرخ 391,420 سیصد و نود و یک هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

قیمت واقعی دلار 391,420 ریال امروز در پاساژ افشار پانزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:45 قیمت یورو در چهار راه استانبول 420,790 چهار صد و بیست هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 478,240 چهار صد و هفتاد و هشت هزار و دویست و چهل ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:31:45  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 391,420 سیصد و نود و یک هزار و چهار صد و بیست 09:31:45 
قیمت یورو 420,790 چهار صد و بیست هزار و هفتصد و نود 09:31:45 
قیمت پوند 478,240 چهار صد و هفتاد و هشت هزار و دویست و چهل 09:31:45 
قیمت درهم 107,840 صد و هفت هزار و هشت صد و چهل 09:31:45 
قیمت لیر ترکیه 21,200 بیست و یک هزار و دویست 09:31:45 
قیمت یوان چین 57,700 پنجاه و هفت هزار و هفتصد 09:31:45 
قیمت ین ژاپن 300,900 سیصد هزار و نه صد 09:31:45 

 

Rate this post