قیمت دلار 387,590 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2023/01/03 در بازار دلار با نرخ 387,590 سیصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و نود ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

قیمت واقعی دلار 387,590 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 قیمت یورو در چهار راه استانبول 435,270 چهار صد و سی و پنج هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 493,090 چهار صد و نود و سه هزار ونود ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:31:43  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 387,590 سیصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و نود 09:31:43 
قیمت یورو 435,270 چهار صد و سی و پنج هزار و دویست و هفتاد 09:31:43 
قیمت پوند 493,090 چهار صد و نود و سه هزار ونود 09:31:43 
قیمت درهم 111,090 صد و یازده هزار ونود 09:31:43 
قیمت لیر ترکیه 21,900 بیست و یک هزار و نه صد 09:31:43 
قیمت یوان چین 59,400 پنجاه و نه هزار و چهار صد 09:31:43 
قیمت ین ژاپن 313,080 سیصد و سیزده هزار وهشتاد 09:31:43 

 

Rate this post