قیمت ارز 2021/08/20 جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۲۹ بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:50 برابر با 2021/08/20 در بازار با نرخ 269,457 دویست و شصت و نه هزار و چهار صد و پنجاه و هفت ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه

قیمت دلار 269,457 ریال امروز بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:50 قیمت یورو 305,557 سیصد و پنج هزار و پانصد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 372,857 سیصد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه و هفت ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:40:50  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:40:50  دویست و شصت و نه هزار و چهار صد و پنجاه و هفت 269,457 قیمت دلار
11:40:50  سیصد و پنج هزار و پانصد و پنجاه و هفت 305,557 قیمت یورو
11:40:50  سیصد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه و هفت 372,857 قیمت پوند
11:40:50  هفتاد و سه هزار و هفتصد و سی و هفت 73,737 قیمت درهم
Rate this post