قیمت ارز تاریخ 2021/10/09 روز شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۷ هفده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:48 برابر با 2021/10/09 در بازار دلار با نرخ 279,320 دویست و هفتاد و نه هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه

قیمت واقعی دلار 279,320 ریال امروز در پاساژ افشار هفده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:48 قیمت یورو در چهار راه استانبول 323,180 سیصد و بیست و سه هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 381,510 سیصد و هشتاد و یک هزار و پانصد و ده ریال

نرخ ارز دلار ساعت 10:40:48  

زمانقیمت لحظه ای طلا به حروفقیمت زنده طلانرخ ارز
10:40:48 دویست و هفتاد و نه هزار و سیصد و بیست279,320قیمت دلار
10:40:48 سیصد و بیست و سه هزار و صد و هشتاد323,180قیمت یورو
10:40:48 سیصد و هشتاد و یک هزار و پانصد و ده381,510قیمت پوند
10:40:48 هفتاد و شش هزار وپنجاه76,050قیمت درهم
Rate this post