قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 برابر با 2021/07/21 در بازار با نرخ 245,518 دویست و چهل و پنج هزار و پانصد و هجده ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه

قیمت دلار 245,518 ریال امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 قیمت یورو 288,158 دویست و هشتاد و هشت هزار و صد و پنجاه و هشت ریال قیمت پوند 336,428 سیصد و سی و شش هزار و چهار صد و بیست و هشت ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:40:47  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:40:47  دویست و چهل و پنج هزار و پانصد و هجده 245,518 قیمت دلار
11:40:47  دویست و هشتاد و هشت هزار و صد و پنجاه و هشت 288,158 قیمت یورو
11:40:47  سیصد و سی و شش هزار و چهار صد و بیست و هشت 336,428 قیمت پوند
11:40:47  شصت و هفت هزار و صد و هشت 67,108 قیمت درهم
close-image
Shopping Cart