قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:16 برابر با 2021/07/20 در بازار با نرخ 245,361 دویست و چهل و پنج هزار و سیصد و شصت و یک ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه

قیمت دلار 245,361 ریال امروز بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:16 قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 336,250 سیصد و سی و شش هزار و دویست و پنجاه ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:40:16  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:40:16  دویست و چهل و پنج هزار و سیصد و شصت و یک 245,361 قیمت دلار
11:40:16  دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه 287,850 قیمت یورو
11:40:16  سیصد و سی و شش هزار و دویست و پنجاه 336,250 قیمت پوند
11:40:16  شصت و شش هزار و ششصد و شصت 66,660 قیمت درهم
close-image
Shopping Cart