قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:53 برابر با 2021/07/15 در بازار با نرخ 246,566 دویست و چهل و شش هزار و پانصد و شصت و شش ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه

قیمت دلار 246,566 ریال امروز بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:53 قیمت یورو 295,226 دویست و نود و پنج هزار و دویست و بیست و شش ریال قیمت پوند 344,096 سیصد و چهل و چهار هزار ونود و شش ریال

نرخ ارز دلار ساعت 11:40:53  

زمان قیمت به حروف قیمت زنده نرخ ارز
11:40:53  دویست و چهل و شش هزار و پانصد و شصت و شش 246,566 قیمت دلار
11:40:53  دویست و نود و پنج هزار و دویست و بیست و شش 295,226 قیمت یورو
11:40:53  سیصد و چهل و چهار هزار ونود و شش 344,096 قیمت پوند
11:40:53  شصت و هفت هزار و چهار صد و شانزده 67,416 قیمت درهم
Rate this post
سبد خرید