gold

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:46 برابر با 2021/10/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,416,000 یازده میلیون و چهار صد و شانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۳

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:14 برابر با 2021/10/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,416,637 یازده میلیون و چهار صد و شانزده هزار و ششصد و سی و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۳ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۲

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:48 برابر با 2021/10/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,414,772 یازده میلیون و چهار صد و چهارده هزار و هفتصد و هفتاد و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۱ بیست و یک مهر هزار و چهارصد ساعت 11:01:46 برابر با 2021/10/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,257,000 یازده میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و یک مهر هزار و …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ ادامه »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰ بیست مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:22 برابر با 2021/10/12 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,319,080 یازده میلیون و سیصد و نونزده هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:22 …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۹ نوزده مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:50 برابر با 2021/10/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,428,536 یازده میلیون و چهار صد و بیست و هشت هزار و پانصد و سی و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز نوزده …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۸

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۸ هجده مهر هزار و چهارصد ساعت 11:01:11 برابر با 2021/10/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,414,079 یازده میلیون و چهار صد و چهارده هزار وهفتاد و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز هجده مهر هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۷ هفده مهر هزار و چهارصد ساعت 11:00:22 برابر با 2021/10/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,594,834 یازده میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و هشت صد و سی و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز هفده …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۶

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۱۶ شانزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:26 برابر با 2021/10/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,594,685 یازده میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و ششصد و هشتاد و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز شانزده مهر …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۶ ادامه »

قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۵

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۵ پانزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:52 برابر با 2021/10/07 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,594,000 یازده میلیون و پانصد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز پانزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:52 11,594,000  …

قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۵ ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link