قائم‌شهر

قیمت سکه و طلا ارز دلار در قائمشهر

قیمت طلا در قائم شهر

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۶

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و چهارصد ساعت 12:00:13 برابر با 2021/12/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,991,446 دوازده میلیون و نه صد و نود و یک هزار و چهار صد و چهل و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۶ ادامه »

قیمت دلار 274,170 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۶

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و چهارصد ساعت 09:31:19 برابر با 2021/12/17 در بازار دلار با نرخ 274,170 دویست و هفتاد و چهار هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 274,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار 274,170 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۶ ادامه »

قیمت سکه 132,630,189 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 12:45:42 برابر با 2021/12/16 در بازار سکه با نرخ 132,630,189 صد و سی و دو  میلیون و ششصد و سی هزار و صد و هشتاد و نه ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ …

قیمت سکه 132,630,189 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 12:00:44 برابر با 2021/12/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,993,000 دوازده میلیون و نه صد و نود و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و پنج آذر هزار …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ ادامه »

قیمت دلار 274,110 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 09:32:26 برابر با 2021/12/16 در بازار دلار با نرخ 274,110 دویست و هفتاد و چهار هزار و صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 274,110 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار 274,110 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ ادامه »

قیمت سکه 132,790,850 چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 19:55:48 برابر با 2021/12/15 در بازار سکه با نرخ 132,790,850 صد و سی و دو  میلیون و هفتصد و نود هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز …

قیمت سکه 132,790,850 چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 19:52:11 برابر با 2021/12/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,919,000 دوازده میلیون و نه صد و نونزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار آذر هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ ادامه »

قیمت دلار روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 13:19:17 برابر با 2021/12/15 در بازار دلار با نرخ 274,210 دویست و هفتاد و چهار هزار و دویست و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 274,210 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ ادامه »

قیمت سکه 131,560,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:55:13 برابر با 2021/12/09 در بازار سکه با نرخ 131,560,000 صد و سی و یک میلیون و پانصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:55:13 …

قیمت سکه 131,560,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۸

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:13 برابر با 2021/12/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,095,307 سیزده میلیون و نود و پنج هزار و سیصد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز هجده آذر هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ ادامه »