شیراز

قیمت دلار 317,010 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:32:05 برابر با 2022/09/25 در بازار دلار با نرخ 317,010 سیصد و هفده هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۳ قیمت واقعی دلار 317,010 ریال امروز در پاساژ افشار سه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار 317,010 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳ ادامه »

قیمت سکه 143,520,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۲

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:42 برابر با 2022/09/24 در بازار سکه با نرخ 143,520,000 صد و چهل و سه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دو مهر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 143,520,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ ادامه »

قیمت طلا 13,141,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:43 برابر با 2022/09/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,141,000 سیزده میلیون و صد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ قیمت خرید طلا امروز دو مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا 13,141,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲ ادامه »

قیمت دلار 316,874 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:10 برابر با 2022/09/24 در بازار دلار با نرخ 316,874 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و هفتاد و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۷/۲ قیمت واقعی دلار 316,874 ریال امروز در پاساژ افشار دو مهر …

قیمت دلار 316,874 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲ ادامه »

قیمت سکه 143,400,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۱

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:46 برابر با 2022/09/23 در بازار سکه با نرخ 143,400,000 صد و چهل و سه میلیون و چهار صد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یک مهر هزار و چهارصد و یک …

قیمت سکه 143,400,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ ادامه »

قیمت طلا 13,323,092 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:41 برابر با 2022/09/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,323,092 سیزده میلیون و سیصد و بیست و سه هزار ونود و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ قیمت خرید طلا امروز یک مهر …

قیمت طلا 13,323,092 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ ادامه »

قیمت دلار 316,660 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:01 برابر با 2022/09/23 در بازار دلار با نرخ 316,660 سیصد و شانزده هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۷/۱ قیمت واقعی دلار 316,660 ریال امروز در پاساژ افشار یک مهر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 316,660 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ ادامه »

قیمت سکه 143,210,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:43 برابر با 2022/09/22 در بازار سکه با نرخ 143,210,000 صد و چهل و سه میلیون و دویست و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سی و یک شهریور …

قیمت سکه 143,210,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ ادامه »

قیمت طلا 13,284,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:48 برابر با 2022/09/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,284,000 سیزده میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ قیمت خرید طلا امروز سی و یک …

قیمت طلا 13,284,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ ادامه »

قیمت دلار 317,120 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:41 برابر با 2022/09/22 در بازار دلار با نرخ 317,120 سیصد و هفده هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ قیمت واقعی دلار 317,120 ریال امروز در پاساژ افشار سی و یک …

قیمت دلار 317,120 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link