جیرفت

قیمت دلار 273,950 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و چهارصد ساعت 09:32:27 برابر با 2022/01/02 در بازار دلار با نرخ 273,950 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 273,950 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده دی هزار […]

قیمت دلار 273,950 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 131,170,000 شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:47 برابر با 2022/01/01 در بازار سکه با نرخ 131,170,000 صد و سی و یک میلیون و صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یازده دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:47

قیمت سکه 131,170,000 شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و چهارصد ساعت 12:01:03 برابر با 2022/01/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,998,000 دوازده میلیون و نه صد و نود و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز یازده دی هزار و چهارصد ساعت 12:01:03

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 274,318 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و چهارصد ساعت 09:32:14 برابر با 2022/01/01 در بازار دلار با نرخ 274,318 دویست و هفتاد و چهار هزار و سیصد و هجده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 274,318 ریال امروز در پاساژ افشار یازده دی هزار و

قیمت دلار 274,318 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 131,290,000 جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ده دی هزار و چهارصد ساعت 12:46:29 برابر با 2021/12/31 در بازار سکه با نرخ 131,290,000 صد و سی و یک میلیون و دویست و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز ده دی هزار و چهارصد ساعت 12:46:29

قیمت سکه 131,290,000 جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ده دی هزار و چهارصد ساعت 12:02:00 برابر با 2021/12/31 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,975,841 دوازده میلیون و نه صد و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و چهل و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 273,880 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ده دی هزار و چهارصد ساعت 09:31:03 برابر با 2021/12/31 در بازار دلار با نرخ 273,880 دویست و هفتاد و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 273,880 ریال امروز در پاساژ افشار ده دی هزار

قیمت دلار 273,880 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 131,420,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۹

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۹ نه دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:04 برابر با 2021/12/30 در بازار سکه با نرخ 131,420,000 صد و سی و یک میلیون و چهار صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه دی هزار و چهارصد ساعت

قیمت سکه 131,420,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۹

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۹ نه دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:22 برابر با 2021/12/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,942,000 دوازده میلیون و نه صد و چهل و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز نه دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:22

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 274,330 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۹ نه دی هزار و چهارصد ساعت 09:32:06 برابر با 2021/12/30 در بازار دلار با نرخ 274,330 دویست و هفتاد و چهار هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 274,330 ریال امروز در پاساژ افشار نه دی هزار و

قیمت دلار 274,330 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۹ بیشتر بخوانید »