اهواز

قیمت سکه 116,770,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:44 برابر با 2022/02/08 در بازار سکه با نرخ 116,770,000 صد و شانزده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نوزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:44 …

قیمت سکه 116,770,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ادامه »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:07 برابر با 2022/02/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,705,000 یازده میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز نوزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:07 11,705,000  …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ادامه »

قیمت دلار 264,480 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:31:09 برابر با 2022/02/08 در بازار دلار با نرخ 264,480 دویست و شصت و چهار هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 264,480 ریال امروز در پاساژ افشار نوزده …

قیمت دلار 264,480 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ادامه »

قیمت سکه 118,660,171 دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:46 برابر با 2022/02/07 در بازار سکه با نرخ 118,660,171 صد و هجده میلیون و ششصد و شصت هزار و صد و هفتاد و یک ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده بهمن هزار …

قیمت سکه 118,660,171 دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:57 برابر با 2022/02/07 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,806,000 یازده میلیون و هشت صد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز هجده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:57 11,806,000  ریال …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ادامه »

قیمت دلار 267,610 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:31:23 برابر با 2022/02/07 در بازار دلار با نرخ 267,610 دویست و شصت و هفت هزار و ششصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 267,610 ریال امروز در پاساژ افشار هجده بهمن هزار و …

قیمت دلار 267,610 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ادامه »

قیمت سکه 117,430,458 یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:48 برابر با 2022/02/06 در بازار سکه با نرخ 117,430,458 صد و هفده میلیون و چهار صد و سی هزار و چهار صد و پنجاه و هشت ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفده …

قیمت سکه 117,430,458 یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:01:01 برابر با 2022/02/06 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,726,000 یازده میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز هفده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:01:01 11,726,000  …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ادامه »

قیمت دلار 263,660 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:32:12 برابر با 2022/02/06 در بازار دلار با نرخ 263,660 دویست و شصت و سه هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 263,660 ریال امروز در پاساژ افشار هفده بهمن هزار و …

قیمت دلار 263,660 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ادامه »

قیمت سکه 118,990,000 شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شانزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:46:16 برابر با 2022/02/05 در بازار سکه با نرخ 118,990,000 صد و هجده میلیون و نه صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شانزده بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:46:16  117,470,000 …

قیمت سکه 118,990,000 شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ادامه »