آرشیو قیمت

آرشیو قیمت طلا سکه ارز و دلار سابقه تاریخی انواع نرخهای مختلف در بازار ارز کشور و همچنین آرشیو نرخ قیمت سکه در سال گذشته و برای مشاهده قیمت آنلاین طلا اینجا را کلیک نمایید.

آرشیو قیمت طلا

آرشیو قیمت سکه
ارشیو قیمت طلا
آرشیو قیمت ارز ارشیو قیمت دلار

آرشیو قیمت طلا
برای مشاهده آرشیو قیمت دلار از این صفحه اقدام نمایید

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/01/13 در بازار با نرخ 247,970 دویست و چهل و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 247,970 ریال امروز بیست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/01/12 در بازار با نرخ 248,530 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 248,530 ریال امروز بیست

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:09 برابر با 2021/01/11 در بازار با نرخ 248,460 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 248,460 ریال امروز بیست و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:55 برابر با 2021/01/10 در بازار با نرخ 246,880 دویست و چهل و شش هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 246,880 ریال امروز بیست و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:16 برابر با 2021/01/09 در بازار با نرخ 253,960 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 253,960 ریال امروز بیست دی هزار و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:54 برابر با 2021/01/08 در بازار با نرخ 255,510 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 255,510 ریال امروز نوزده دی هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:45 برابر با 2021/01/07 در بازار با نرخ 258,540 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 258,540 ریال امروز هجده دی هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:12 برابر با 2021/01/06 در بازار با نرخ 259,040 دویست و پنجاه و نه هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 259,040 ریال امروز هفده دی هزار و سیصد و نود و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:35 برابر با 2021/01/05 در بازار با نرخ 258,550 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 258,550 ریال امروز شانزده دی هزار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:36 برابر با 2021/01/04 در بازار با نرخ 256,680 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 256,680 ریال امروز پانزده دی هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه بیشتر بخوانید »