آرشیو قیمت

آرشیو قیمت طلا سکه ارز و دلار سابقه تاریخی انواع نرخهای مختلف در بازار ارز کشور و همچنین آرشیو نرخ قیمت سکه در سال گذشته و برای مشاهده قیمت آنلاین طلا اینجا را کلیک نمایید.

آرشیو قیمت طلا

آرشیو قیمت سکه
ارشیو قیمت طلا
آرشیو قیمت ارز ارشیو قیمت دلار

آرشیو قیمت طلا
برای مشاهده آرشیو قیمت دلار از این صفحه اقدام نمایید

قیمت دلار 267,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و چهارصد ساعت 09:32:29 برابر با 2022/01/12 در بازار دلار با نرخ 267,050 دویست و شصت و هفت هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 267,050 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و دو دی هزار […]

قیمت دلار 267,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 122,080,402 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:43 برابر با 2022/01/11 در بازار سکه با نرخ 122,080,402 صد و بیست و دو  میلیون و هشتاد هزار و چهار صد و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز

قیمت سکه 122,080,402 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:59 برابر با 2022/01/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,171,000 دوازده میلیون و صد و هفتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و یک دی

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 267,380 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد ساعت 09:31:21 برابر با 2022/01/11 در بازار دلار با نرخ 267,380 دویست و شصت و هفت هزار و سیصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 267,380 ریال امروز در پاساژ افشار

قیمت دلار 267,380 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 119,410,000 دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد ساعت 12:46:28 برابر با 2022/01/10 در بازار سکه با نرخ 119,410,000 صد و نونزده میلیون و چهار صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست دی هزار و چهارصد ساعت 12:46:28  115,450,000

قیمت سکه 119,410,000 دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 برابر با 2022/01/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,746,000 یازده میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 11,746,000 

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 268,310 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد ساعت 09:31:45 برابر با 2022/01/10 در بازار دلار با نرخ 268,310 دویست و شصت و هشت هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 268,310 ریال امروز در پاساژ افشار بیست دی هزار و

قیمت دلار 268,310 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 122,960,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:48 برابر با 2022/01/09 در بازار سکه با نرخ 122,960,000 صد و بیست و دو  میلیون و نه صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نوزده دی هزار و چهارصد ساعت

قیمت سکه 122,960,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:13 برابر با 2022/01/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,169,000 دوازده میلیون و صد و شصت و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز نوزده دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:13 12,169,000 

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 268,890 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد ساعت 09:31:55 برابر با 2022/01/09 در بازار دلار با نرخ 268,890 دویست و شصت و هشت هزار و هشت صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 268,890 ریال امروز در پاساژ افشار نوزده دی هزار

قیمت دلار 268,890 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ بیشتر بخوانید »