قیمت طلا 29,050,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:02 برابر با 2024/02/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 29,050,000 بیست و نه میلیون و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

قیمت خرید طلا امروز ده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:02 29,050,000  ریال برای طلای 24 عیار 38,733,000 سی و هشت میلیون و هفتصد و سی و سه هزار ریال قیمت اونس طلا 2,036 دو  هزار وسی و شش دلار

نرخ طلا ساعت 12:01:02  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,036 $ دو  هزار وسی و شش $ 12:01:02 
قیمت طلا 24 عیار 38,733,000 سی و هشت میلیون و هفتصد و سی و سه هزار 12:01:02 
قیمت طلای ۱۸عیار 29,050,000 بیست و نه میلیون و پنجاه هزار 12:01:02 
خرید و فروش نقره 22 $ بیست و دو  $ 12:01:02 
قیمت دلار صرافی ملی 572,192 پانصد و هفتاد و دو  هزار و صد و نود و دو  12:01:02 
 
 

 

 

Rate this post
سبد خرید