قیمت طلا 29,001,495 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ یازده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2024/03/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 29,001,495 بیست و نه میلیون و یک هزار و چهار صد و نود و پنج ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

قیمت خرید طلا امروز یازده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 29,001,495  ریال برای طلای 24 عیار 38,668,495 سی و هشت میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و چهار صد و نود و پنج ریال قیمت اونس طلا 2,045 دو  هزار وچهل و پنج دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:02  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,045 $ دو  هزار وچهل و پنج $ 12:00:02 
قیمت طلا 24 عیار 38,668,495 سی و هشت میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و چهار صد و نود و پنج 12:00:02 
قیمت طلای ۱۸عیار 29,001,495 بیست و نه میلیون و یک هزار و چهار صد و نود و پنج 12:00:02 
خرید و فروش نقره 517 $ پانصد و هفده $ 12:00:02 
قیمت دلار صرافی ملی 584,995 پانصد و هشتاد و چهار هزار و نه صد و نود و پنج 12:00:02 
 
 

 

 

Rate this post
سبد خرید