قیمت طلا 27,882,321 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:07 برابر با 2024/02/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 27,882,321 بیست و هفت میلیون و هشت صد و هشتاد و دو  هزار و سیصد و بیست و یک ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

قیمت خرید طلا امروز نوزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:07 27,882,321  ریال برای طلای 24 عیار 37,175,321 سی و هفت میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و بیست و یک ریال قیمت اونس طلا 2,353 دو  هزار و سیصد و پنجاه و سه دلار

نرخ طلا ساعت 12:01:07  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,353 $ دو  هزار و سیصد و پنجاه و سه $ 12:01:07 
قیمت طلا 24 عیار 37,175,321 سی و هفت میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و بیست و یک 12:01:07 
قیمت طلای ۱۸عیار 27,882,321 بیست و هفت میلیون و هشت صد و هشتاد و دو  هزار و سیصد و بیست و یک 12:01:07 
خرید و فروش نقره 22 $ بیست و دو  $ 12:01:07 
قیمت دلار صرافی ملی 555,681 پانصد و پنجاه و پنج هزار و ششصد و هشتاد و یک 12:01:07 
 
 

 

 

Rate this post
سبد خرید