قیمت طلا 27,642,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:21 برابر با 2024/02/12 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 27,642,000 بیست و هفت میلیون و ششصد و چهل و دو  هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

قیمت خرید طلا امروز بیست و سه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:21 27,642,000  ریال برای طلای 24 عیار 36,855,000 سی و شش میلیون و هشت صد و پنجاه و پنج هزار ریال قیمت اونس طلا 2,025 دو  هزار وبیست و پنج دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:21  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,025 $ دو  هزار وبیست و پنج $ 12:00:21 
قیمت طلا 24 عیار 36,855,000 سی و شش میلیون و هشت صد و پنجاه و پنج هزار 12:00:21 
قیمت طلای ۱۸عیار 27,642,000 بیست و هفت میلیون و ششصد و چهل و دو  هزار 12:00:21 
خرید و فروش نقره 22 $ بیست و دو  $ 12:00:21 
قیمت دلار صرافی ملی 551,050 پانصد و پنجاه و یک هزار وپنجاه 12:00:21 
 
 

 

 

Rate this post
سبد خرید
میوه خشک کن