قیمت طلا 26,406,577 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:10 برابر با 2023/03/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 26,406,577 بیست و شش میلیون و چهار صد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت خرید طلا امروز یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:10 26,406,577  ریال برای طلای 24 عیار 35,208,577 سی و پنج میلیون و دویست و هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال قیمت اونس طلا 1,971 یک هزار و نه صد و هفتاد و یک دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:10  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 1,971 $ یک هزار و نه صد و هفتاد و یک $ 12:00:10 
قیمت طلا 24 عیار 35,208,577 سی و پنج میلیون و دویست و هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت 12:00:10 
قیمت طلای ۱۸عیار 26,406,577 بیست و شش میلیون و چهار صد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هفت 12:00:10 
خرید و فروش نقره 599 $ پانصد و نود و نه $ 12:00:10 
قیمت دلار صرافی ملی 472,657 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و پنجاه و هفت 12:00:10 
 
 

 

 

Rate this post