قیمت طلا 25,633,285 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2023/05/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,633,285 بیست و پنج میلیون و ششصد و سی و سه هزار و دویست و هشتاد و پنج ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳

قیمت خرید طلا امروز سه خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 25,633,285  ریال برای طلای 24 عیار 34,177,285 سی و چهار میلیون و صد و هفتاد و هفت هزار و دویست و هشتاد و پنج ریال قیمت اونس طلا 2,265 دو  هزار و دویست و شصت و پنج دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:02  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,265 $ دو  هزار و دویست و شصت و پنج $ 12:00:02 
قیمت طلا 24 عیار 34,177,285 سی و چهار میلیون و صد و هفتاد و هفت هزار و دویست و هشتاد و پنج 12:00:02 
قیمت طلای ۱۸عیار 25,633,285 بیست و پنج میلیون و ششصد و سی و سه هزار و دویست و هشتاد و پنج 12:00:02 
خرید و فروش نقره 308 $ سیصد و هشت $ 12:00:02 
قیمت دلار صرافی ملی 520,765 پانصد و بیست هزار و هفتصد و شصت و پنج 12:00:02 
 
 

 

 

Rate this post
سبد خرید