قیمت طلا 25,490,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:04 برابر با 2023/04/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,490,000 بیست و پنج میلیون و چهار صد و نود هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹

قیمت خرید طلا امروز نوزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:04 25,490,000  ریال برای طلای 24 عیار 33,986,000 سی و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار ریال قیمت اونس طلا 2,008 دو  هزار وهشت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:04  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,008 $ دو  هزار وهشت $ 12:00:04 
قیمت طلا 24 عیار 33,986,000 سی و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار 12:00:04 
قیمت طلای ۱۸عیار 25,490,000 بیست و پنج میلیون و چهار صد و نود هزار 12:00:04 
خرید و فروش نقره 142 $ صد و چهل و دو  $ 12:00:04 
قیمت دلار صرافی ملی 504,570 پانصد و چهار هزار و پانصد و هفتاد 12:00:04 
 
 

 

 

Rate this post