قیمت طلا 25,421,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:56 برابر با 2023/04/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,421,000 بیست و پنج میلیون و چهار صد و بیست و یک هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت خرید طلا امروز بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:56 25,421,000  ریال برای طلای 24 عیار 33,894,000 سی و سه میلیون و هشت صد و نود و چهار هزار ریال قیمت اونس طلا 2,417 دو  هزار و چهار صد و هفده دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:56  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,417 $ دو  هزار و چهار صد و هفده $ 12:00:56 
قیمت طلا 24 عیار 33,894,000 سی و سه میلیون و هشت صد و نود و چهار هزار 12:00:56 
قیمت طلای ۱۸عیار 25,421,000 بیست و پنج میلیون و چهار صد و بیست و یک هزار 12:00:56 
خرید و فروش نقره 24 $ بیست و چهار $ 12:00:56 
قیمت دلار صرافی ملی 507,950 پانصد و هفت هزار و نه صد و پنجاه 12:00:56 
 
 

 

 

Rate this post