قیمت طلا 25,361,222 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:07 برابر با 2023/05/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,361,222 بیست و پنج میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و دویست و بیست و دو  ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴

قیمت خرید طلا امروز چهار خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:07 25,361,222  ریال برای طلای 24 عیار 33,814,222 سی و سه میلیون و هشت صد و چهارده هزار و دویست و بیست و دو  ریال قیمت اونس طلا 2,177 دو  هزار و صد و هفتاد و هفت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:07  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,177 $ دو  هزار و صد و هفتاد و هفت $ 12:00:07 
قیمت طلا 24 عیار 33,814,222 سی و سه میلیون و هشت صد و چهارده هزار و دویست و بیست و دو  12:00:07 
قیمت طلای ۱۸عیار 25,361,222 بیست و پنج میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و دویست و بیست و دو  12:00:07 
خرید و فروش نقره 23 $ بیست و سه $ 12:00:07 
قیمت دلار صرافی ملی 513,282 پانصد و سیزده هزار و دویست و هشتاد و دو  12:00:07 
 
 

 

 

Rate this post
سبد خرید