قیمت طلا 25,271,562 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2023/05/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,271,562 بیست و پنج میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و شصت و دو  ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۳/۵

قیمت خرید طلا امروز پنج خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 25,271,562  ریال برای طلای 24 عیار 33,694,562 سی و سه میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و پانصد و شصت و دو  ریال قیمت اونس طلا 2,510 دو  هزار و پانصد و ده دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:02  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,510 $ دو  هزار و پانصد و ده $ 12:00:02 
قیمت طلا 24 عیار 33,694,562 سی و سه میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و پانصد و شصت و دو  12:00:02 
قیمت طلای ۱۸عیار 25,271,562 بیست و پنج میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و شصت و دو  12:00:02 
خرید و فروش نقره 584 $ پانصد و هشتاد و چهار $ 12:00:02 
قیمت دلار صرافی ملی 514,882 پانصد و چهارده هزار و هشت صد و هشتاد و دو  12:00:02 
 
 

 

 

Rate this post