قیمت طلا 24,693,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:57 برابر با 2023/04/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,693,000 بیست و چهار میلیون و ششصد و نود و سه هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱

قیمت خرید طلا امروز بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:57 24,693,000  ریال برای طلای 24 عیار 32,924,000 سی و دو  میلیون و نه صد و بیست و چهار هزار ریال قیمت اونس طلا 1,997 یک هزار و نه صد و نود و هفت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:57  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 1,997 $ یک هزار و نه صد و نود و هفت $ 12:00:57 
قیمت طلا 24 عیار 32,924,000 سی و دو  میلیون و نه صد و بیست و چهار هزار 12:00:57 
قیمت طلای ۱۸عیار 24,693,000 بیست و چهار میلیون و ششصد و نود و سه هزار 12:00:57 
خرید و فروش نقره 876 $ هشت صد و هفتاد و شش $ 12:00:57 
قیمت دلار صرافی ملی 499,830 چهار صد و نود و نه هزار و هشت صد و سی 12:00:57 
 
 

 

 

Rate this post