قیمت طلا 24,647,464 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ شانزده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:03 برابر با 2023/06/06 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,647,464 بیست و چهار میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و شصت و چهار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶

قیمت خرید طلا امروز شانزده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:03 24,647,464  ریال برای طلای 24 عیار 32,863,464 سی و دو  میلیون و هشت صد و شصت و سه هزار و چهار صد و شصت و چهار ریال قیمت اونس طلا 2,422 دو  هزار و چهار صد و بیست و دو  دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:03  

نامقیمتقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا2,422 $دو  هزار و چهار صد و بیست و دو  $12:00:03 
قیمت طلا 24 عیار32,863,464سی و دو  میلیون و هشت صد و شصت و سه هزار و چهار صد و شصت و چهار12:00:03 
قیمت طلای ۱۸عیار24,647,464بیست و چهار میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و شصت و چهار12:00:03 
خرید و فروش نقره487 $چهار صد و هشتاد و هفت $12:00:03 
قیمت دلار صرافی ملی506,954پانصد و شش هزار و نه صد و پنجاه و چهار12:00:03 
Rate this post