قیمت طلا 24,246,325 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۶

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2023/11/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,246,325 بیست و چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار و سیصد و بیست و پنج ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۸/۲۶

قیمت خرید طلا امروز بیست و شش آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 24,246,325  ریال برای طلای 24 عیار 32,327,325 سی و دو  میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و سیصد و بیست و پنج ریال قیمت اونس طلا 1,987 یک هزار و نه صد و هشتاد و هفت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:02  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 1,987 $ یک هزار و نه صد و هشتاد و هفت $ 12:00:02 
قیمت طلا 24 عیار 32,327,325 سی و دو  میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و سیصد و بیست و پنج 12:00:02 
قیمت طلای ۱۸عیار 24,246,325 بیست و چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار و سیصد و بیست و پنج 12:00:02 
خرید و فروش نقره 348 $ سیصد و چهل و هشت $ 12:00:02 
قیمت دلار صرافی ملی 509,195 پانصد و نه هزار و صد و نود و پنج 12:00:02 
 
 

 

 

Rate this post