قیمت طلا 24,243,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:20 برابر با 2023/11/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,243,000 بیست و چهار میلیون و دویست و چهل و سه هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰

قیمت خرید طلا امروز سی آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:20 24,243,000  ریال برای طلای 24 عیار 32,324,000 سی و دو  میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار ریال قیمت اونس طلا 2,088 دو  هزار وهشتاد و هشت دلار

نرخ طلا ساعت 12:00:20  

نام قیمت قیمت به حروف زمان
قیمت انس طلا 2,088 $ دو  هزار وهشتاد و هشت $ 12:00:20 
قیمت طلا 24 عیار 32,324,000 سی و دو  میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار 12:00:20 
قیمت طلای ۱۸عیار 24,243,000 بیست و چهار میلیون و دویست و چهل و سه هزار 12:00:20 
خرید و فروش نقره 120 $ صد و بیست $ 12:00:20 
قیمت دلار صرافی ملی 504,690 پانصد و چهار هزار و ششصد و نود 12:00:20 
 
 

 

 

Rate this post