قیمت طلا 13,515,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/08/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,515,000 سیزده میلیون و پانصد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲

قیمت خرید طلا امروز بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 13,515,000  ریال برای طلای 24 عیار 18,020,000 هجده میلیون و بیست هزار ریال قیمت اونس طلا 2,355 دو  هزار و سیصد و پنجاه و پنج دلار

نرخ طلا ساعت 13:00:42  

نامقیمتقیمت به حروفزمان
قیمت انس طلا2,355 $دو  هزار و سیصد و پنجاه و پنج $13:00:42 
قیمت طلا 24 عیار18,020,000هجده میلیون و بیست هزار13:00:42 
قیمت طلای ۱۸عیار13,515,000سیزده میلیون و پانصد و پانزده هزار13:00:42 
خرید و فروش نقره572 $پانصد و هفتاد و دو  $13:00:42 
قیمت دلار صرافی ملی298,000دلار سبزه #فردایی ⏳ 29,850 تومان 🇺🇸13:00:42 
Rate this post