قیمت سکه 318,900,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:03 برابر با 2023/05/25 در بازار سکه با نرخ 318,900,000 سیصد و هجده میلیون و نه صد هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهار خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:03  280,010,000  ریال قیمت نیم سکه 170,000,000 صد و هفتاد میلیون ریال قیمت ربع سکه 115,350,000 صد و پانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:03  

قیمت لحظه ای سکه قیمت زنده سکه قیمت به حروف زمان
قیمت سکه امامی 318,900,000 سیصد و هجده میلیون و نه صد هزار 12:45:03 
قیمت سکه بهار آزادی 280,010,000 دویست و هشتاد میلیون و ده هزار 12:45:03 
قیمت نیم سکه 170,000,000 صد و هفتاد میلیون 12:45:03 
قیمت ربع سکه 115,350,000 صد و پانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار 12:45:03 
قیمت سکه یک گرمی 67,000,000 شصت و هفت میلیون 12:45:03 
Rate this post