قیمت سکه 317,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:55 برابر با 2023/04/07 در بازار سکه با نرخ 317,880,000 سیصد و هفده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:55  280,010,000  ریال قیمت نیم سکه 189,000,000 صد و هشتاد و نه میلیون ریال قیمت ربع سکه 116,000,000 صد و شانزده میلیون ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:55  

قیمت لحظه ای سکه قیمت زنده سکه قیمت به حروف زمان
قیمت سکه امامی 317,880,000 سیصد و هفده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار 12:45:55 
قیمت سکه بهار آزادی 280,010,000 دویست و هشتاد میلیون و ده هزار 12:45:55 
قیمت نیم سکه 189,000,000 صد و هشتاد و نه میلیون 12:45:55 
قیمت ربع سکه 116,000,000 صد و شانزده میلیون 12:45:55 
قیمت سکه یک گرمی 68,000,240 شصت و هشت میلیون و دویست و چهل 12:45:55 
Rate this post